Lokalt øl – for lokale folk – med lokal vilje

18.08.2023by Bold

Vi er som lokalt håndverksbryggeri opptatt av miljø, energi bruk på fornuftig måte. Samtidig som det felles ansvar vi alle har for å gjenbruke og såkalt globale miljøtiltak. Vi har ikke svulmende manifester og plakater om «redd verden» – men tror på at alle kan bidra i små eller litt større sammenhenger for å bidra positivt. Vi legger merke til at FNs klimaplakat er brukt av noen – men for oss blir dette noen svulmende og pretensiøst.

Vi har derfor lokale mål med lokale hensikter;
– minimerer engangs emballasje  ved gjenbruk av papp og plastkasser både i produksjon og salg
– gjenbruk av glassflasker ved innsamling av brukte flasker fra kunder
– produksjonsmetoder som tar vare på CO2/ vann ved utgjæring av øl
– resirkulerer alt avfall som ikke gjenbrukes til godkjente avfalls oppsamlingsplasser ( energi-gjenvinning )

Alle bekker små – gjør en stor Å.